ORGANIZATOR IN PRODUCENT FESTIVALA:

Zavod IM.PULS ART
Levstikova ul. 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
zanj: Niko Houška - direktor
T: +386 1 251 11 12
F: +386 1 251 11 13
E: houska@siol.net

UMETNIŠKA VODJA FESTIVALA: Karmen Pečar Koritnik
E: karmen.pecar@gmail.com

KONTAKT ZA NOVINARJE: houska@siol.net (041 323 446)

KONTAKT V ZVEZI S SEMINARJI: karmen.pecar@siol.net ali houska@siol.net